เพลงมาร์ชโรงเรียน

คำร้อง : นายชนินทร์ นิลสุวรรณ

เรียบเรียงเสียงประสาน(ใหม่) : นายบันเทิง ป้องทอง

                                                                                    กุดชุมวิทยาคม                            งามสมสถาบันใหญ่ล้ำ

                                                                      กุดชุมเป็นผู้ก้าวนำ                                   มีความเป็นธรรมอยู่ในสังคม

                                                                      จงร่วมกันศึกษาอย่างพินิจ                          ร่วมกันคิดร่วมกันสร้างร่วมกันสรรค์

                                                                      เป็นแนวทางชีวิตอันนิรันดร์                      เพื่อมุ่งมั่นประชาพาสุขใจ

                                                                      เขียวขาวปลิวไสวงามสง่า                          เป็นสัญญาอนาคตอันสดใส

                                                                      ประพฤติดี มีวิชากล้าแกร่งไกล                  สามัคคีมีวินัยใจเป็นธรรม (ซ้ำ)

 

     สถานศึกษา

            ระดับอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จำนวน 1 แห่ง

วิทยาลัยศรีพิพัฒอินเตอร์เทคโนโลยี

 

            ระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จำนวน 4 แห่ง

                        1. โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม            2โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล

3. โรงเรียนโพนงานพิทยาคาร       4โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม

 

            ระดับมัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จำนวน1แห่ง

                        โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม

           

ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

                        1. โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย            2. โรงเรียนกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

                        3โรงเรียนบ้านสองคร               4. โรงเรียนบ้านกุดไกรสร

 

            ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน

โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

รูปจำลองศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกุดชุม ภายใต้รัศมี 9 แฉก ตั้งอยู่บนฐานบัวหงาย

มีอักษร ก.. กำกับมีชื่อกุดชุมวิทยาคม

 

วิสัยทัศน์โรงเรียน

ภายในในปี พ..2562

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมเป็นสถานศึกษาชั้นนำทางวิชาการของจังหวัดยโสธร

 

อัตลักษณ์โรงเรียน

จิตอาสา จรรยางาม

 

เอกลักษณ์โรงเรียน

ภูมิทัศน์ สวยงาม

 

ปรัชญาโรงเรียน

ตั้งใจอบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

 

คติพจน์

สุวิชาโน ภวํ โหติ (ผู้รู้ดีคือผู้เจริญ)

 

สีประจำโรงเรียน

เขียว ขาว

 

อักษรย่อ

..

 

ต้นไม้สัญลักษณ์ของโรงเรียน

ต้นราชพฤกษ์

 

 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

 พระพุทธราชธรรมสุธี

พื้นที่เขตอำเภอกุดชุม

            อำเภอกุดชุมตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

            ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอหนองพอก (จังหวัดร้อยเอ็ด) และอำเภอเลิงนกทา

            ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอไทยเจริญ

            ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอป่าติ้วและอำเภอทรายมูล

            ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอทรายมูล และอำเภอเสลภูมิ (จังหวัดร้อยเอ็ด)

 

login

141320
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
57
1612
3762
128320
24715
26003
141320

Your IP: 54.80.33.183
2017-11-22 05:27

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ถนนวารีราชเดช ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140

โทรศัพท์ 045789101 โทรสาร 045789101

Email : kudchumwit@gmail.com