โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูขึ้น
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560


ตรวจสอบการแก้ไขผลการเรียน Online | ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS | เข้าสู่เวบไซต์ | facebook โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม